Mitä eroa on 36V ja 48V järjestelmissä sähköpyörissä?

Mitä eroa on 36V ja 48V järjestelmissä sähköpyörissä?

Sähköpyöriä myydään useilla eri järjestelmillä kuten 36V, 48V, 64V, 74V ja 80V. Useimmat meistä eivät tiedä, miten käytetty jännite vaikuttaa sähköpyörän valintaan.

Nyrkkisääntönä voidaan sanoa, että mitä korkeampi jännite, sitä parempi suorituskyky ja taloudellisuus sähköpyörällä on.

Useimmat markkinoilla olevat sähköpyörät myydään joko 36V tai 48V järjestelmällä. Sekä moottorin että ohjainyksikön täytyy tukea käytössä olevaa jännitettä. Jännite muodostuu käytetystä akusta, mikä useimmiten koostuu sisällä olevista 12V akuista, joita 36V järjestelmässä on käytössä kolme ja 48V järjestelmässä neljä kappaletta. Jännitteen kasvaessa myös tuotantokustannus kasvaa ja tämän vuoksi 36V järjestelmä on edullisin. 48V järjestelmä vaatii vähemmän virtaa (ampeereja) tuottaakseen saman määrän tehoa moottorille. Tämän vuoksi myös lämpöä muodostuu vähemmän ja se pidentää moottorin elinikää.

48V järjestelmän hyödyt eivät rajoitu tehoon ja lämmöntuottoon. Kuten mainittiin, mitä suurempi jännite, sitä vähemmän virtaa tarvitaan moottorille. Tästä seuraa se, että mitä vähemmän virtaa tarvitaan moottorille, sitä pienempi on virrankulutus ja sitä suurempi on saatu kantama akusta. Pääset siis pidemmälle sähköavusteisena polkiessasi.

Lain mukaan ilman liikennevakuutusta ajettavat sähköpyörät saavat käyttää maksimissaan 250 W jatkuvaa avustusta tarjoavaa sähkömoottoria. Hetkelliset tehopiikit voivat ylittää 250 W, mutta jatkuva avustus ei. Yli 250 W, mutta enintään 1000 W sähköpyörä kuuluu ajoneuvoluokkaan L1e-A, mikä vaatii liikennevakuutuksen ajettaessa liikenteen seassa.

Akun kapasiteetti lasketaan perusmatematiikalla. Akun kapasiteetit ilmaistaan yleensä wattitunteina (Wh) tai ampeeritunteina (Ah). Esimerkiksi, jos ajaisit yhtäjaksoisesti tunnin ajan jatkuvalla 250 W avustuksella, kestäisi 250 Wh suuruinen akku tunnin yhtäjaksoista ajamista. Tyypillisesti myytävien sähköpyörin akun kapasitetti on 250-600 Wh välillä. FamilyBike TKC pyörän yhden akun kapasiteetti on 600 Wh (pyörään voidaan lisätä myös toinen akku kantaman tuplaamiseksi). Näin ollen yhtäjaksoinen polkeminen jatkuvalla 250 W teholla tarkoittaisi, että 600 Wh akku riittäisi reilun kaksi tuntia. Käytännössä harvoin ajetaan käyttäen yhtäjaksoisesti lain suomaa maksimaalista 250 W jatkuvaa tehoa.

Jos verrataan akun kestoa 36V ja 48V jännitteillä niin huomataan 48V jännitteen paremmuus. Samankokoinen akku 12,5 Ah (ampeeritunti) tuottaa erilaisen kapasiteetin eri jännitteillä:
36 V x 12,5 Ah = 450 Wh
48 V x 12,5 Ah = 600 Wh

Samankokoisesta akustaa saadaan siis noin kolmannes enemmän kantamaa käyttämällä korkeampaa jännitettä.

Boxed:

Sticky Add To Cart

Font: